Browsed by
Månad: maj 2023

Samtalsterapi

Samtalsterapi

Känner du dig överväldigad av livets stress? Är dina relationer ansträngda och orsakar mer lidande än glädje? Psykisk hälsa är en viktig del av en hälsosam livsstil, vilket gör det nödvändigt att veta vart man kan vända sig när saker och ting verkar alltför utmanande. Om det låter som en bra utgångspunkt att prata om din oro kan samtalsterapi vara precis vad du behöver. Låt oss utforska denna form av rådgivning som innebär terapeutisk kommunikation och aktivt lyssnande mellan patient…

Läs mer Läs mer